Millainen on ehdokas Matti Henttunen?

Matti Henttunen - väsymätön yrittäjä

Pertti Eilavaara, kirjoittaja on lakimies, joka on tuntenut Matin jo vuosien ajalta.

  1. Matti Henttunen on työtä pelkäämätön, yrittäjähenkinen ja rohkea monella tapaa. Se on jättänyt jälkensä moneen asiaan kotipaikkakunnallaan. Kokemuksellaan hän on jättänyt jälkensä moneen hankkeeseen niin yrittäjänä kuin vapaaehtois- ja hyväntekeväisyystyössä. Tällä toiminnalla Matti on antanut monelle auttavan kätensä ja vastauksia siinä kuin hän on tehnyt oikeita kysymyksiä. Vastuu julkisena päätöksentekijänä vaatii juuri kumpaakin kykyä ja taitoa. Pelkäämättömyys on tärkeää, ettei jätä huonosti hoidettuja asioita kesken tai sikseen vain viranomaisten tai päättäjien kunnioituksesta. Anniskelualan yrittäjänä Matilla on hyvä kosketus ihmisten arkeen.
  2. Matti Henttunen on kansalainen parhaasta päästä. Hän on auttanut monta tämän tarvitessa apua. Se on oikeudenmukaisuuden tuntoa. Hän on myös kritisoinut monessa asioiden tilaa ja hoitotapaa. Se on oikeudentajua siitä, miten asioiden pitäisi olla. Hän on valmis käyttämään myös sanan miekkaa, kun siihen tarve on. Sillä saralla moni päättäjä tuntee Matin nimen ja tämän ajatukset. Matista ei ole hyvä elää vain laakereilla vaikka jokaisen vietäri tarvitseekin lepoa. Matti Henttunen on joutunut opettelemaan aika ajoin viranomaisen ja yhteiskunnan palvelujen katkeraa kalkkia; sitä hän ei ole hyväksynyt meidän onneksi. Siinä hänestä on kehittynyt oivasti taistelija.
  3. Matti Henttusella on päättäjälle tärkeitä ominaisuuksia. Ne ovat tarpeen kunnallisen hallinnon joutuessa kovaan muutosrulettiin pitkin kuluvaa vuosikymmentä. Hänessä on uutta päätösvoimaa. Säpinäkään ei ole vierasta. Päättäjältä vaaditaan muutakin kuin lupauksia ja hyvää tahtoa; tarvitaan lujuutta ja näkemystä siitä, miten me ja lapsemme voimme elää tulevina vuosina. Työn ja yrittämisen arvo on nostettava uudelleen ensi luokan perusarvoiksi. Jokaisen on toimittava kykyjensä ja taitojensa mukaan. Vain niin syntyy uusi yhteiskunta tuleville kansalaisille. Se on myös yhteiskunta ilman työllistämistä tarpeettomasti vaikeuttavia pykäliä ja valvontaa.
  4. Yrittäminen on sekoitelma soveltuvia ihmisen luonteen piirteitä ja ahkeruutta, hallitun riskin ottoa ja kokemuksen tuomaa viisautta ja näkemystä tulevasta kehityksestä ja ihmisten tarpeista. Pienyrittäjä on opittava olemaan nöyrä mutta myös asettamaan selkeitä tavoitteita ja oltava valmis ottamaan riskejä. Siinä Matilla on vuosien kokemus. Hän panee itsensä likoon tarvittaessa. Hän on tottunut pienyrittäjänä antamaan mallia omalla toiminnallaan. Innovativisuus ja uuden rakentaminen ovat Matin väsymättömyydelle tunnusomaisia.
  5. Matti Henttunen on kansakunnan perusrivien tukipylväitä. Hän on isänmaallinen ihminen positiivisessa merkityksessä. Siihen kuuluvat reserviläisyys mutta myös paikallisen kulttuurin tukeminen tai kuin itsestään lappilainen yrittäjyys. Sen osasia ovat myös avun pyytäminen silloin, kun sitä tarvitaan ja sen antaminen, kun joku sitä perustellusti pyytää. Tästä kasvaa arvostettu juurevuus.
  6. Mistäkö tunnet Matti Henttusen? Tapaat hänet todennäköisesti päivittäin yrityksestä, Koskikadun vilinästä, markkinoiden myyntipisteistä, kirkkovaltuuston kokouksesta tai sitten vain latautumasta Eila-vaimon ja kolmilapsisen perheen parista Viirinkankaalta sekä ajoittain myös metsästämästä ja kalastamasta. Politiikkaan hän on tutustunut vähitellen. Nyt on aika nostaa tavoitteita ja siihen voit antaa tukeasi Matin ehdokkuudelle. Matti eduskuntaan 2019 on erinomainen kevään projekti, sillä siellä tarvitaan todellisia tekijöitä!

Matti pienemmän ja heikomman puolustajana

Matti uskaltaa ottaa kantaa myös isompiin asioihin

Katso myös:

Matti Henttunen

Matti Henttunen
56-vuotias, merkonomi
Kokoomus
Rovaniemi

Matti kirkkovaltuutettuna »