Matin vaaliteemat 2012

1) Työllistämismahdollisuuksia kaupunkiimme

Pyrkisin tekemisilläni vaikuttamaan voimaperäisesti muun muassa jouhevaan, positiiviseen kaavoituspolitiikkaan. Mielestäni jos joku omalla riskillä ja omalla työllä rakentaa ja siten luo työllistämismahdollisuuksia kaupunkiimme, tällaista toimintaa pitää ehdottomasti tukea. Pitkässä juoksussa tämä näkyy meidän kaikkien ruokapöydässä. Äänestä Matti tekniseen lautakuntaan!

Nuorisotyöttömyys Suomessa ja Rovaniemellä on sietämättömän korkea. Uutisoinnissa puhutaan jopa 25 % nuorisotyöttömyydestä. Pyrkisin toiminnallani kehittämään yhteiskuntaa, jossa kaikki työllistämisen esteet raivattaisiin ja eläisimme yhteiskunnassa ilman tarpeetonta työllistämistä vaikeuttavia pykäliä, valvontaa ja byrokratiaa.

Anniskeluala on oiva esimerkki jossa työllistäminen on tehty mahdollisimman vaikeaksi.

2) Asumisen kustannukset alas

Suomessa ja Rovaniemellä elämisen ja olemisen kustannuksiin pyrkisin vaikuttamaan niitä alentamalla. Muun muassa asunnon hankinta nykyhinnoilla on suorastaan järjettömän kallista ja aloittaville perheille sekä yksinäisille ihmisille usein jopa ylivoimainen ponnistus nykyhintatasolla. Pyrkisin toiminnallani siihen että asuntojen hankintahinnat / neliöhinnat olisivat inhimillisiä ja siten jokaisen helpommin saavutettavissa.

"Tänään muuttovalmiiden omakotitalojen neliöhinnat ovat reilu 1000 € per neliö niin miksi kerrostaloneliöt hipovat 3500 € neliöltä?"

Rovaniemen kaupunki voisi toimillaan vaikuttaa siihen että edullisia kerrostalotontteja kyseiselle sosiaaliselle asuntotuotannolle olisi tarvittaessa saatavilla. Olen keskustellut asiasta arkkitehtuuritoimistojen sekä poliittisten päättäjien kanssa ja tavoite on haastava muttei mahdoton.

Myös Rovaniemellä sadat tyhjillään olevat vuokra-asunnot ihmetyttävät aikana jolloin ihmisiä / asunnontarvitsijoita jonotetaan asuntojonoissa. Tähänkin pyrkisin vaikuttamaan mahdollisuuksieni mukaan.

Kaupungin maankäyttö ja kaavoituspolitiikka on yksi toimiva työkalu tähän.

Pyrin tekemisilläni vaikuttamaan siten, että antamasi äänesi näkyisi myös käytännössä!

Sinun asiallasi ja Sinun puolestasi,
Matti Henttunen

Katso myös:

Matti Henttunen

Matti Henttunen
54-vuotias, merkonomi
Kokoomus
Rovaniemi

Matti kirkkovaltuutettuna »